velikost textu

Inovace a konvence v poetikách Fudžiwary Teiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Inovace a konvence v poetikách Fudžiwary Teiky
Název v angličtině:
Inovations and Conventions in the Poetics of Fujiwara Teika
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Štěpán Kylberger
Vedoucí:
Mgr. Martin Tirala, Ph.D.
Oponent:
doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
Id práce:
200338
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sinologie (21-KSI)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Japonská studia (JP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Japonsko|Fudžiwara Teika|dvorská poezie|honkadori|poetické konvence
Klíčová slova v angličtině:
Japan|Fujiwara Teika|Court poetry|Honkadori|poetic conventions
Abstract v angličtině:
Abstract: The topic of this thesis is the relationship of innovation and convention in the poetics of Fujiwara Teika. The aim of this work is to decide whether Fujiwara Teika indeed was an innovating poet, or whether his work helped to solidify already extant poetic conventions. The analysis of the poetics shows, that at least in the poems of Kindai Shūka, seen through the lens of the teoretical part and Eiga no Taigai, Teika held a primarily innovating position.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Štěpán Kylberger 1.23 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Štěpán Kylberger 307 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Štěpán Kylberger 211 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Martin Tirala, Ph.D. 149 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. 750 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. 152 kB