Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Inovace a konvence v poetikách Fudžiwary Teiky
Název práce v češtině: Inovace a konvence v poetikách Fudžiwary Teiky
Název v anglickém jazyce: Inovations and Conventions in the Poetics of Fujiwara Teika
Klíčová slova: Japonsko|Fudžiwara Teika|dvorská poezie|honkadori|poetické konvence
Klíčová slova anglicky: Japan|Fujiwara Teika|Court poetry|Honkadori|poetic conventions
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Tirala, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.02.2018
Datum zadání: 20.02.2018
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.02.2018
Datum a čas obhajoby: 04.09.2019 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.06.2019
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Autor bakalářské práce se soustředí na téma japonské klasické a středověké poetiky. Konkrétně se pokusí zjistit, které umělecké postupy byly v poezii této doby konvenční a zda Fudžiwara Teika (1162-1241), nejvýznamnější inovátor přelomu klasické a středověké poezie, ve svých literárně teoretických pracích a básnických sbírkách upřednostňoval tradiční způsob skládání, či se spíše přikláněl k inovativnímu přístupu k psaní básní. Z metodologického hlediska bude práce ukotvena v poetice českého strukturalismu.
Seznam odborné literatury
Atkins, Paul. Teika: The Life and Works of a Medieval Japanese Poet. Honolulu: University of Hawaii Press, 2017.
Hawkes, Terrence. Strukturalismus a sémiotika, Brno: Host, 1999.
Jakobson, Roman. Poetická funkce, Jinočany: H&H, 1995.
Mukařovský, Jan. Studie I, Brno: Host, 2000.
Smits, Ivo. Teika and the Others: Poetics, Poetry, and Politics in Medieval Japan In Monumenta Nipponica, 2004, vol. 59.
Brower, Robert H.; Miner, Earl. Japanese Court Poetry, Stanford: Stanford University Press, 1961 .
Miner, Earl. An Introduction to Japanese Court Poetry, Stanford: Stanford University Press, 1968.
Keene, Donald. Seeds in the Heart, New York: Columbia University Press, 1999.
Kamens, Edward: Waking the Dead: Fujiwara no Teika’s Sotoba Kuyō Poems In The Journal of Japanese Studies, 2002, vol. 28, no. 2.
Bialock, David T. Voice, Text, and The Question of Poetic Borrowing in Late Classical Japanese Poetry In Harvard Journal of Asiatic Studies, 1994, vol. 54, no. 1.

Prameny:
Hisamacu, Sen’iči; Nišio, Minoru (eds). Eiga no taigai (Obecné zásady pro psaní poezie) in Nihon koten bungaku taikei, vol. 65, Tókjó: Iwanami šoten, 1961.
Hisamacu, Sen’iči; Nišio, Minoru (eds). Kindai šuka (Vynikající básně nedávné doby) in Nihon koten bungaku taikei, vol. 65. Tókjó: Iwanami šoten, 1961.
Jošikai, Naoto. Hjakunin iššu de jomitoku Heian džidai (Období Heian zachyceno ve sbírce Sto básní), Tókjó: Kadokawa senšo, 2012.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK