velikost textu

Svěřenský fond - institut mezigeneračního uchování a předání majetku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Svěřenský fond - institut mezigeneračního uchování a předání majetku
Název v angličtině:
"Svěřenský fond" - institute of intergenerational wealth preservation and succession
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Michal Skuhrovec
Vedoucí:
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Oponent:
JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
Id práce:
198773
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 11. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
svěřenský fond, trust, předání majetku
Klíčová slova v angličtině:
trust fund, trust, wealth succession
Abstrakt:
Svěřenský fond – institut mezigeneračního uchování a předání majetku Abstrakt Práce pojmenovaná „Svěřenský fond – institut mezigeneračního uchování a předání majetku” se věnuje institutu svěřenského fondu z pohledu jeho potenciálu jakožto doplnění či alternativy tradičních institutů, jako jsou právnické osoby nebo pořízení pro případ smrti. Cílem této práce je popsat jej především z hlediska účelu uchovávání rodinných majetků pro příští generace. Za jeho dosažením je v první části využito analýzy svěřenského fondu z hlediska konstrukce autonomního vlastnictví a jejího usazení v českém, charakterem kontinentálním právním řádu. V části pojednávající o historických kořenech fiduciárních institutů práce popisuje historickou potřebu fiduciárních institutů, především pak za účelem uchování rodinných majetků. Historická analýza poukazuje na linie sbíhající se ke společnému základu trustu a fiduciárních institutů, využívajíce evolucionostického náhledu na jejich vývoj. Právě jejich silné podobnosti jakožto následek ukazují, že trust a kontinentální právní řády si nemusí být tak cizí, jak teorií často tvrzeno. Třetí část pak nejrpve předestírá původ a zázemí konstrukce svěřenského fondu v občasnkém zákoníku, tedy úpravu a praxi quebeckou, a popisuje výsledek tohoto právního „transplantátu”. Následně jej komparativním pohledem srovnává s ostatními evropskými instituty (německými, rakouskými, lichtenštejnskými), které vykazují podobné znaky či jsou zaměřeny shodně účelem. Čtvrtá část vymezuje svěřenský fond testamentární a jeho specifika jak co do zákonné úpravy, tak i praktického použití k uchování rodinných majetků. V páté části se práce věnuje porovnání použití svěřenského fondu s ostatními, na našem území tradičními instituty dědického práva a účelově konstruovaných právnických osob. Obsahem je analýza otázek plynoucích z rozdílných charakterů (a s nimi spojených kogentních norem) těchto jinak teleologicky velice obdobně směřovaných institutů. Ve světle těchto aspektů je též věnována pozornost možným budoucím výhledům dynamiky právní úpravy i praxe svěřenského fondu. Klíčová slova: svěřenský fond, trust, předání majetku
Abstract v angličtině:
„Svěřenský fond” – institute of intergenerational wealth preservation and succession Abstract Thesis named „Svěřenský fond – institute of intergenerational wealth preservation and succession” is dedicated to describe institution of „svěřenský fond” from the perspective of a potential alternative or addition to a more traditional institutions of inheritance law. The aim of the thesis is to describe primarily its use to a purpose of family wealth preservation and succession. In order to fulfill this goal, the first part of the thesis analyses how fiducie/trust of Quebec made its way into Czech legislation. Main matter being the consequences adoption of a patrimony by appropriation caused. Second part follows historical roots of fiduciary institutes. It finds a persistent need for very similar fiduciary, trust-like institutes throughout history. The goal stays the same, a desire of families to preserve their wealth. Historical analysis, using an evolutionist paradigm, finds similarities between trust, modern fiduciary institutes and „svěřenský fond” which simply cannot be unseen. Based on this findings a hypothesis of a common ancestor is construed. Third part describes a newly acquired construction of trust-like institute, which was unseen in Czech law until 2014. It focuses on a result of transplantation of originally Quebec law provisions and following practice. The result is then compared with another fiduciary institutes across Europe, which share the same goal or legal elements. The fourth part highlights specific provisions concerning a testamentary Czech variant of trust. There are many ways how to secure wealth succession on a next generation, main leading through inheritance law or legal persons as a special purpose vehicles. „Svěřenský fond” is a new institution with an inertia to disrupt these traditional ways. Fifth part gives special emphasis on questions which arose from coexistence and clashes of these character–different, but teleologically very similarly aimed institutions. Keywords: trust fund, trust, wealth succession
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Michal Skuhrovec 595 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Michal Skuhrovec 93 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Michal Skuhrovec 96 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 99 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D. 301 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 152 kB