velikost textu

Působení zřizovatelů na determinaci vztahů vzdělávání a kultury školy na základních školách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Působení zřizovatelů na determinaci vztahů vzdělávání a kultury školy na základních školách
Název v angličtině:
The School Founders Influence on the Education - School Culture Determination at Elementary Schools
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Iva Šagátová
Vedoucí:
Mgr. Jiří Trunda
Oponent:
doc. PhDr. Jana Šafránková, CSc.
Id práce:
197419
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (N7507)
Obor studia:
Management vzdělávání (N MNGMT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Vzdělávání, kultura, kultura školy, zřizovatel, základní škola
Klíčová slova v angličtině:
Education, culture, school culture, school founder, elemetary school
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá determinací vztahů mezi vzděláváním a kulturou školy. V teoretické části jsou definovány pojmy kultura, vzdělávání a hlavní determinanty jejich vztahů z hlediska národní kultury, globalizace, socioekonomických vlivů, politického prostředí a společenské poptávky. V praktické části je na příkladu pražských základních škol zjišťována míra vlivu zřizovatele, coby klíčového představitele managementu vzdělávání, na tvorbu kultury školy ve vztahu k procesu vzdělávání. KLÍČOVÁ SLOVA Vzdělávání, kultura školy, organizační kultura, zřizovatel, základní škola
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This master thesis explores relationships between education and school culture. The theoretical part defines terms culture, education and main determinants of their relationships in terms of natural culture, globalisation, socioeconomic influence, political settings and public demand. In the empirical part, the level of influence of the founder of the school on its culture in the educational process is explored. The founder of the school is a key representative of management of education. KEYWORDS Education, school culture, rganizational culture, school founder, elementary school
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Iva Šagátová 1.91 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Iva Šagátová 104 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Iva Šagátová 178 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Iva Šagátová 174 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jiří Trunda 178 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jana Šafránková, CSc. 355 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 152 kB