velikost textu

Preprimární vzdělávání ve srovnávací analýze právních norem vybraných evropských zemí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Preprimární vzdělávání ve srovnávací analýze právních norem vybraných evropských zemí
Název v angličtině:
Comparative analysis of pre-primary education in the selected EU countries
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Magda Navrátilová
Vedoucí:
RNDr. Jindřich Kitzberger
Oponent:
PhDr. Jaroslav Veteška, PhD.
Id práce:
195342
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (N7507)
Obor studia:
Management vzdělávání (N MNGMT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
preprimární (předškolní) vzdělávání, zákon, vyhláška, mateřská škola
Klíčová slova v angličtině:
pre-primary education, law, notice, kindergarten
Abstrakt:
Název práce: Preprimární vzdělávání ve srovnávací analýze právních norem vybraných evropských zemí Vypracovala: Magda Navrátilová Cílem této práce je identifikovat rozdíly mezi právní úpravou preprimárního vzdělávání (0 – dle klasifikace ISCED) ve vybraných zemí EU - Anglie, Francie a Rakouska a právní úpravou ČR. Dílčím cílem této práce je – na základě výsledků shora zmiňované analýzy – navrhnout právní úpravy, které by mohl přijmout český zákonodárce za účelem zkvalitnění české právní úpravy. Tato kvalifikační práce sestává ze čtyř částí. První část je úvodní a jsou v ní vysvětleny cíle práce, jakož i použitá metodologie. Druhá část je věnována preprimárnímu vzdělávání ve vybraných zemí EU. Třetí část je soustředěna na komparaci zahraniční a české právní úpravy. Konečně závěry a doporučení jsou shrnuty v části čtvrté. V závěru je konstatováno, že česká právní úprava se nikterak dramaticky neliší od právní úpravy anglické, francouzské nebo rakouské. KLÍČOVÁ SLOVA preprimární (předškolní) vzdělávání, zákon, vyhláška, mateřská škola
Abstract v angličtině:
Comparative analysis of pre-primary education in the selected EU countries Magda Navrátilová The aim of this thesis is to identify differences between the legal rules governing pre-primary education (ISCED classification – 0) in selected European countries - England, France and Austria with legal rules governing pre-primary education in the Czech Republic. Furthermore, the aim of this thesis is to propose amendments to law based on the comparison. The thesis is composed of four parts. First part is introductory. Basics are explained there as well as used methodology. Second part is devoted to pre-primary education in selected European countries. Third part focuses on comparison of Czech legal rules to foreign legal rules. Conclusions are to be drawn in fourth part. KEYWORDS pre-primary education, law, notice, kindergarten
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Magda Navrátilová 1.47 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Magda Navrátilová 3.54 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Magda Navrátilová 181 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Magda Navrátilová 104 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jindřich Kitzberger 372 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 507 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Václav Trojan, Ph.D. 152 kB