velikost textu

Asijská finanční krize a její dopad na ekonomiku a společnost v Korejské republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Asijská finanční krize a její dopad na ekonomiku a společnost v Korejské republice
Název v angličtině:
Asian financial crisis and its impact on ROK's economy and society
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Martina Červíková
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Tomáš Horák, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Vladislava Mazaná
Id práce:
192333
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav Dálného východu (21-UDV)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Koreanistika (KO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
7. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Asijská finanční krize|Korejská finanční krize|IMF|korupce|studentské hnutí|generální stávka|KR|KLDR|90. léta
Klíčová slova v angličtině:
Asian financial crisis|Asian Financial Crisis|IMF|corruption|student movement|general strike|ROK|DPRK|1990s
Abstrakt:
Abstrakt Korejská krize roku 1997 nastala v důsledku nevhodné časové struktury vnějšího zadlužení. Když byl region zasažen asijskou měnovou krizí, neexistovala dostatečná důvěra v korejskou ekonomiku, aby korejské banky mohly obnovit své krátkodobé půjčky. Tvrdím, že tento nedostatek důvěry ze strany mezinárodních investorů byl způsoben nejenom širší regionální krizí, ale také mimoekonomickými faktory v Koreji, jako byly korupce, studentský radikalismus, generální stávka a vojenské incidenty s KLDR. V textu podávám ekonomický přehled krize, diskutuji problémy korejské společnosti a uvádím narativní historii korejské politiky v krizových letech. Klíčová slova: Korejská finanční krize, asijská finanční krize, IMF, korupce, studentské hnutí, generální stávka, KR, KLDR, 90. léta.
Abstract v angličtině:
Abstract The 1997 Korean crisis arose as a result of external debt maturity mismatch. When the region was hit by the Asian monetary crisis, there was not enough confidence in the economy of Korea and Korean banks could not rollover their short term debt. I argue that this lack of confidence on the part of international investors was caused not only by the wider regional crisis but also by non-economic factors in Korea such as corruption, student radicalism, a general strike and military incidents with the DPRK. In the text I provide an economic summary of the crisis and a discussion of problems in Korean society as well as a narrative of Korean political history in the crisis years. Keywords: Korean financial crisis, Asian Financial Crisis, IMF, corruption, student movement, general strike, ROK, DPRK, 1990s.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martina Červíková 1.54 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martina Červíková 63 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martina Červíková 64 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Tomáš Horák, Ph.D. 497 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Vladislava Mazaná 103 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB