Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Asijská finanční krize a její dopad na ekonomiku a společnost v Korejské republice
Název práce v češtině: Asijská finanční krize a její dopad na ekonomiku a společnost v Korejské republice
Název v anglickém jazyce: Asian financial crisis and its impact on ROK's economy and society
Klíčová slova: Asijská finanční krize|Korejská finanční krize|IMF|korupce|studentské hnutí|generální stávka|KR|KLDR|90. léta
Klíčová slova anglicky: Asian financial crisis|Asian Financial Crisis|IMF|corruption|student movement|general strike|ROK|DPRK|1990s
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.06.2017
Datum zadání: 30.06.2017
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.06.2018
Datum a čas obhajoby: 07.09.2018 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2018
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Vladislava Mazaná, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Řešitelka v práci zpracuje téma asijské finanční krize roku 1997 v Korejské republice. Kromě ekonomické stránky se zaměří též na společenské dopady krize v souvislosti s opatřeními přijatými v rámci podmínek poskytnutí finanční pomoci od Mezinárodního měnového fondu. S odstupem dvou desetiletí se pokusí zhodnotit její řešení a důsledky nejen v makroekonomické oblasti (restrukturalizace bankovního a průmyslového sektoru), ale i v oblasti společenské, kdy tvrdá ozdravná opatření byla spojena s bankrotem velkého počtu firem a s následným masovým propouštěním, což vyvolalo enormní tlak na změnu systému sociálního zabezpeční. "Krizi IMF" (korejsky "IMF ügi"), či "Éru IMF" ("IMF sidä") se tedy pokusí uchopit a popsat jako jev ekonomicko-sociální, v celkovém společenském kontextu.

Seznam odborné literatury
Prameny

IMF Stand-By Arrangement: Summary of the Economic Program.International Monetary Fund [online]. 5. prosince 1997 [cit. 1.5.2018]. Dostupné z: http://www.imf.org/external/np/oth/korea.htm
Korea Letter of Intent.International Monetary Fund [online]. 3. prosince 1997 [cit. 1.5.2018]. Dostupné z: http://www.imf.org/external/np/loi/120397.htm
WIJNHOLDS, Onno de Beaufort. Fighting Financial Fires: An IMF Insider's Account. Houndmills: Palgrave Macmillan, 2011. ISBN 978-0-230-29267-3.

Literatura

ČANG, Sin-čchŏl. OECD-ŭi Hanguk nodongbŏp monitchŏring: sidžagesŏ čongnjokkadži. Sŏul: Hanguk nodong jŏnguwŏn, 2008.
Če15gi Hančchongnjŏnŭi čchongnosŏn punsŏk. Jong-in: Čchi-an čŏngčchäk jŏnguso, 2007.
ČCHÖ, Pjŏng-do. Tosi čutchäk sidžangŭi pjŏndongsŏnggwa pudongsan čŏngčchägŭi hankje: IMF ügi ihu Sŏurŭl čungsimŭro.Hanguk čijŏk čiri hakhödži, 2009, roč. XV, č. 1, s. 138–160.
GOCHOCO-BAUTISTA, Maria Socorro. Financial liberalization and economic reform: The Philippine experience.In LEE, Chung H. Financial Liberalization and the Economic Crisis in Asia. London: RoutledgeCurzon, 2003, s. 133–154.
HEO, Uk a ROEHRIG, Terence. South Korea since 1980. New York: Cambridge University Press, 2010. ISBN 978-0-521-74353-2
HWANG, Tchä-jŏn. Hančchongnjŏnŭi nalgŭn čŏngčchi injŏmgwa haksäng undongŭi „čŏnggwŏn kjočche“.Tähak kjojuk, září–říjen 1997, s. 28–33.
JOMO, Kwame Sundaram. Causes of the 1997–1998 East Asian crises and obstacles to implementing lessons.In CARNEY, Richard. Lessons from the Asian Financial Crisis. London: Routledge, 2009, s. 33–63.
KANG, David C. Crony Capitalism: Corruption and Development in South Korea and the Philippines. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. ISBN 0-521-80817-0.
KIM, Han-su. IMF öhwan ügiŭi wŏningwa üigi susŭp kwadžŏngesŏŭi mundžedžŏm. Kojang: Kchimeikchŏ, 2016. ISBN 978-8-969-33658-3.
KIM, Tong-hwan. Kim Tä-džung tätchongnjŏnŭi ingwa čido: 1997njŏndo kŭmjung ügiŭi wŏn-ingwa kŭkpoge kwanhan Kim Tä-džung tätchongnjŏnŭi sisŭtchem sago.Hanguk sisŭtchem tainämiksŭ jŏngu, 2000, roč. I, č. 5, s. 5–28.
KIM, Yong Cheol. Industrial Reform and Labor Backlash in South Korea: Genesis, Escalation, and Termination of the 1997 General Strike.Asian Survey, prosinec 1998, roč. XXXVIII, s. 1142–1160.
KOH, B. C. South Korea in 1995: Tremors of Transition.Asian Survey, leden 1996, roč. XXXVI, č. 1, s. 53–60.
KOH, B. C. South Korea in 1996: Internal Strains and External Challenges.Asian Survey, leden 1997, roč. XXXVII, č. 1, s. 1–9.
KOO, Hagen. The Dilemmas of Empowered Labor in Korea: Korean Workers in the Face of Global Capitalism.Asian Survey, březen/duben 2000, roč. XL, č. 2, s. 227–250.
LI, Kui-Wai. Capitalist Development and Economism in East Asia: The Rise of Hong Kong, Singapore, Taiwan, and South Korea. London; New York: Routledge, 2002. ISBN 0-415-26873-7.
MICHISHITA, Narushige. North Korea’s Military-Diplomatic Campaigns, 1966–2008. London; New York: Routledge, 2010. ISBN 0-203-87058-1.
PARK, Tong Whan. South Korea in 1997: Clearing the Last Hurdle to Political-Economic Maturation.Asian Survey, leden 1998, roč. XXXVIII, č. 1, s. 1–10.
PARK, Tong Whan. South Korea in 1998: Swallowing the Bitter Pills of Restructuring.Asian Survey, leden/únor 1999, roč. XXXIX, č. 1, s. 133–139.
SHARMA, Shalendra D. The Asian financial crisis: Crisis, reform and recovery. Manchester; New York: Manchester University Press, 2003. ISBN 0-7190-6602-6.
SHENG, Andrew. From Asian to Global Financial Crisis: An Asian Regulator's View of Unfettered Finance in the 1990s and 2000s. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. ISBN 978-0-521-13415-6.
TRAN, Van Hoa. Causes of and Prescriptions for the Asian Financial Crisis.In TRAN, Van Hoa a HARVIE, Charles. The causes and impact of the Asian financial crisis. Houndmills: Macmillan Press, 2000a, s. 11–25.
TRAN, Van Hoa. Fundamental Causes of the Asian Financial Crisis: An Econometric Study.In TRAN, Van Hoa a HARVIE, Charles. The causes and impact of the Asian financial crisis. Houndmills: Macmillan Press, 2000b, s. 26–34.
YOON, Young-Kwan. South Korea in 1999: Overcoming Cold War Legacies.Asian Survey, leden/únor 1999, roč. XL, č. 1, s. 164–171.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK