velikost textu

Markýz La Fayette a jeho vliv na americkou válku za nezávislost a Velkou francouzskou revoluci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Markýz La Fayette a jeho vliv na americkou válku za nezávislost a Velkou francouzskou revoluci
Název v češtině:
Markýz de La Fayette a jeho vliv na válku amerických osad o nezávislost na Velké Británii a Velkou francouzskou revoluci
Název v angličtině:
Marquis de La Fayette and His Impact on the American Independence War and the French Revolution
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Alžběta Bílková
Vedoucí:
prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Id práce:
190627
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Dějiny evropské kultury (BDE)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Marquis de Lafayette, Francie, válka amerických osad za nezávislost, Velká francouzská revoluce, Velká Británie
Klíčová slova v angličtině:
Marquis de Lafayette, France, American Independence War, French Revolution, Great Britain
Abstrakt:
Anotace Tato bakalářská práce je věnována analýze životních osudů Markýze La Fayetta, francouzského šlechtice v době americké války za nezávislost a Velké francouzské revoluce. Součástí práce je stručný nástin jeho života před odplutím do Ameriky, poté následuje hlavní část práce, konkrétně jeho účasti v jednotlivých bitvách americké války za nezávislost, jeho osobitém vztahu k Georgi Washingtonovi, jeho návratu do Francie a působení ve francouzské police. Další část práce se pak věnuje jeho podílu na sepsání Deklarace práv člověka a občana a úloze ve Velké francouzské revoluci. V přiměřeném rozsahu pak bude následovat popis událostí masakru na Martově poli 17. července 1791, který předznamenal markýzův politický pád. Klíčová slova Velká francouzská revoluce, americká válka za nezávislost, La Fayette, Marie Joseph Paul Yves Roch Gilbert du Motier, markýz La Fayette; osvícenství, revoluce
Abstract v angličtině:
Abstract Marquis La Fayette: His influence on the American war of Independence and the French Revolution The aim of this bachelor thesis is to analyze the life of marquis de La Fayette, in two revolutions as a so called „Hero of Two Worlds“ – his influence in the American Revolution and French Revolution in the Age of Enlightment, including the analysis of his political and military merits and deeds. The first part of this thesis deals with Marquis' life before his departure to America, followed by listing of battles he was involved in, also it focuses on his relationship with George Washington and his fellow officers. The next part deals with his political activities back in France on the brink of the French of Revolution, which has shaken the very core of European society, including his work on The Declaration of the Rights of Man and the Citizen. The last part shortly deals with La Fayette's political fall during the events of the Massacre on Champ de Mars. Keywords French Revolution, American Revolutionary War, General La Fayette, Marie Joseph Paul Yves Roch, Gilbert du Motier, Marquis de La Fayette; revolution, Enlightment
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Alžběta Bílková 863 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Alžběta Bílková 160 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Alžběta Bílková 70 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. 203 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. 330 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. 154 kB