velikost textu

Organizační kultura sboru Církve českobratrské evangelické

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Organizační kultura sboru Církve českobratrské evangelické
Název v angličtině:
Organizational Culture of the Congregation of Evangelical Church of Czech Brethren
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Alžběta Michalová
Vedoucí:
PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Petr Jandejsek
Id práce:
186725
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Katedra teologické etiky (27-TE)
Program studia:
Teologie (N6141)
Obor studia:
Křesťanská krizová a pastorační práce - diakonika (KKPP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
organizační kultura - církevní společenství - hodnoty
Klíčová slova v angličtině:
organizational culture - church community - values
Abstrakt:
Anotace Cílem diplomové práce je popsat a zmapovat sbor Českobratrské církve evangelické z perspektivy organizační kultury a z této perspektivy nahlédnout a porozumět též možným střetům i příležitostem těchto střetů v rámci sboru a jeho funkčních jednotek. Teoretická část seznamuje čtenáře s definicemi a významy organizační kultury, které převážně vycházejí z antropologie. Dále se práce zabývá definicemi, významy organizační kultury církve a sboru z hlediska jejich provázanosti. V metodologické části využívám metody kvalitativního výzkumu, především hloubkové rozhovory se šesti respondenty z konkrétní množiny členů sboru. Skrze výběr základních hodnot a střetů se snažím přiblížit prostředí respondentů sboru a nahlížet je pohledem organizační kultury. 1
Abstract v angličtině:
Summary The Organizational Culture of the Local Congregation of The Evangelical Church of Czech Brethren. The goal of this thesis is to describe and map the local congregation of Evangelical Church of Czech Brethren from viewpoint of its organizational culture, this perspective makes it possible to understand possible conflicts and prospects of those conflicts within the Evangelical church - its functional units. The theoretical part brings the definitions and meaning of the organizational culture, which are mostly rooted in anthropology. Further it focuses on characterisation, of the church and congregation in terms of their interconnection. In the methodological part, qualitative research methods are used, more precisely six in-depth interviews with six respondents, members of the congregation. Here the perspective of the organizational culture describes the congregation environment and draws near the possible conflict between fundamental values. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Alžběta Michalová 1.43 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Alžběta Michalová 628 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Alžběta Michalová 94 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Alžběta Michalová 97 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D. 242 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petr Jandejsek 538 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Ladislav Beneš, Dr. 664 kB