velikost textu

Příběhy z kostek a možnosti jejich využití pro rozvoj řečových dovedností dětí v mateřské škole

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Příběhy z kostek a možnosti jejich využití pro rozvoj řečových dovedností dětí v mateřské škole
Název v angličtině:
Story cubes and the possibilities of their use for language skills development in kindergarten school
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Šárka Doulová
Vedoucí:
PhDr. Veronika Laufková
Oponent:
PhDr. Lucie Zimová
Id práce:
186085
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Učitelství pro mateřské školy (B MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
23. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
řečové dovednosti, komunikace, mateřská škola, příběhy z kostek (story Cubes)
Klíčová slova v angličtině:
speech and language development, communication, kindergarten, Story Cubes
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Šárka Doulová 3.95 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Veronika Laufková 406 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Lucie Zimová 308 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. 154 kB
Stáhnout Errata Bc. Šárka Doulová 3.95 MB