velikost textu

Convexity in normed linear spaces and more general spaces

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Convexity in normed linear spaces and more general spaces
Název v češtině:
Konvexita v normovaných lineárních prostorech a v obecnějších prostorech
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Adam Zaplatílek
Vedoucí:
prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc.
Oponent:
Doc. RNDr. Aleš Nekvinda, CSc.
Id práce:
185240
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Program studia:
Matematika (B1101)
Obor studia:
Obecná matematika (MOM)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
prvek nejlepší aproximace, metrický prostor, normovaný lineární prostor, Haarova podmínka, alternační věta
Klíčová slova v angličtině:
element of best approximation, metric space, normed linear space, Haar condition, alternation theorem
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Adam Zaplatílek 643 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Adam Zaplatílek 25 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Adam Zaplatílek 32 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc. 125 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. RNDr. Aleš Nekvinda, CSc. 65 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc. 152 kB