velikost textu

Makrocyklické komplexy s neuzavřenou koordinační sférou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Makrocyklické komplexy s neuzavřenou koordinační sférou
Název v angličtině:
Macrocyclic complexes with open coordination sphere
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Adam Jaroš
Vedoucí:
doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Róbert Gyepes, Dr.
Id práce:
184992
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra anorganické chemie (31-240)
Program studia:
Chemie (N1407)
Obor studia:
Anorganická chemie (NANORD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
6. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
makrocyklické komplexy, termodynamická stabilita, fluoridy, interakce, radiofarmaka
Klíčová slova v angličtině:
macrocyclic complexes, thermodynamic stability, fluorides, interaction, radiopharmaceuticals
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá přípravou tří makrocyklických ligandů s různě nabitými pendantními rameny a studiem jejich acidobazických a koordinačních vlastností. Pomocí potenciometrie, UV–Vis a NMR byly studovány acidobazické vlastnosti ostatních dvou ligandů a stabilita jejich komplexů s galitými, měďnatými a zinečnatými ionty. Pomocí RTG strukturní analýzy byla studována struktura jednoho z připravených ligandů a jeho komplexu s měďnatými ionty v pevné fázi. Struktura komplexů v roztoku byla studována pomocí výpočetní chemie.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this work was to synthesize and study acid–base and coordination properties of ligands bearing a neutral or negative charge on their pendant arms. Acid–base properties of two ligands and thermodynamic stability of their complexes with gallium, copper, and zinc ions were studied using potentiometry, UV–Vis and NMR. Solid state structure of one of the ligands and its complex with copper ion was studied using RTG structural analysis. Structure of complexes in solution was studied using methods of computational chemistry.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Adam Jaroš 2.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Adam Jaroš 103 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Adam Jaroš 99 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. 1.01 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Róbert Gyepes, Dr. 219 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Hermann, Dr. 154 kB