Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Makrocyklické komplexy s neuzavřenou koordinační sférou
Název práce v češtině: Makrocyklické komplexy s neuzavřenou koordinační sférou
Název v anglickém jazyce: Macrocyclic complexes with open coordination sphere
Klíčová slova: makrocyklické komplexy, termodynamická stabilita, fluoridy, interakce, radiofarmaka
Klíčová slova anglicky: macrocyclic complexes, thermodynamic stability, fluorides, interaction, radiopharmaceuticals
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra anorganické chemie (31-240)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.10.2016
Datum zadání: 31.10.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2018
Oponenti: doc. RNDr. Róbert Gyepes, Dr., Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Komplexy derivátů 1,4,7-triazacyklononanu s galitými, měďnatými a zinečnatými ionty. Interakce galitých komplexů s fluoridy.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK