velikost textu

Monitoring chování české populace ve vztahu k nakupování potravin

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Monitoring chování české populace ve vztahu k nakupování potravin
Název v angličtině:
Monitoring of the Czech population behavior in relation to grocery shopping
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Bc. Natálie Motáková, DiS.
Vedoucí:
Bc. Tamara Starnovská
Oponent:
Mgr. Apolena Stellarová
Id práce:
184808
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1.LF a VFN v Praze (11-00530)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Nutriční terapeut (BNT)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Působení faktorů, nakupování, potraviny, vyhazování potravin
Klíčová slova v angličtině:
Factors, shopping, grocery, ejecting food.
Abstrakt:
ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou ovlivňování zákazníků při nakupování potravin. Faktorů, které na zákazníka během nakupování potravin působí, je mnoho. Smyslem teoretické části práce bylo tyto faktory systematicky uspořádat a interpretovat jich co nejvíce. Cílem praktické části bylo ověřit, zda jsou čeští zákazníci ovlivňováni natolik, že nakupují potraviny navíc. Dalším cílem bylo zjistit, jestli mohou být tyto neplánované potraviny považovány za zdravé. Posledním úkolem se zkoumal postoj českého obyvatelstva k vyhazování potravin. Průzkum byl vyhodnocen za pomocí dotazníku. Výsledkem práce je zjištění, že česká populace nadbytečně nakupuje potraviny, o kterých si mylně myslí, že jsou zdravé. Častým projevem je plýtvání a vyhazování potravin do odpadkových košů. Klíčová slova: působení faktorů, nakupování, potraviny, vyhazování potravin
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This work for a Bachelor’s Degree deals with the the issue of influencing customers when shopping for food. There are many factors that affect a customer by food shopping. The theoretical section both systematically organizes and interprets factors which the customers encounter most often. The practical section of the work expands upon the themes introduced in the theoretical part which verify influencing factors within the Czech population. The partial goal is to assess the influence on buying unscheduled food. The aim of this work was also to find out whether the unintended food products can be considered healthy and to look at the attitude of the Czech population towards the disposal of food products. In the practical section research has been carried out by using a questionnaire. The result shows the Czech population buys food products excessively that they mistakenly think are healthy. According to the research the waste and disposal of food seem to be a frequent phenomen. Key words: influence, factor, shopping, food products, food waste Key words: factors, shopping, grocery, ejecting food.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Natálie Motáková, DiS. 1.35 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Bc. Natálie Motáková, DiS. 284 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Natálie Motáková, DiS. 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Natálie Motáková, DiS. 86 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Bc. Tamara Starnovská 192 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Apolena Stellarová 297 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA 748 kB