velikost textu

Jak postavit zeď: Formování rétorických dovedností pomocí hereckých cvičení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jak postavit zeď: Formování rétorických dovedností pomocí hereckých cvičení
Název v angličtině:
How to Build a Wall: Forming Rhetorical Skills Through Acting Exercises
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Tereza Marešová
Vedoucí:
Mgr. Stanislav Štěpáník, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jana Vlčková, Ph.D.
Id práce:
176890
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (B ČJ-ZSV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
24. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
rétorika; řečová kultura; dramatická výchova; herecké cvičení; divising theatre; český jazyk; didaktika
Klíčová slova v angličtině:
rhetoric; rhetorical skills; drama education; acting exercise; divising theatre; Czech language; didactics
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Tereza Marešová 451 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Stanislav Štěpáník, Ph.D. 305 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. 362 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. 156 kB