velikost textu

Výchova dítěte se sluchovým postižením v předškolním věku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výchova dítěte se sluchovým postižením v předškolním věku
Název v angličtině:
Education of a hearing impaired child in a family of preschoolers
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michaela Vokálková
Vedoucí:
Mgr. Miroslava Kotvová
Oponent:
Mgr. Marie Komorná
Id práce:
176307
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Učitelství pro mateřské školy (B MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Kompenzace sluchového postižení, komunikační systémy, předškolní vzdělávání, rodina, sluchové postižení.
Klíčová slova v angličtině:
Communication system, family, hearing compensation, hearing impairment, preschool education.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Vokálková 1.14 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Miroslava Kotvová 305 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marie Komorná 177 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. 154 kB