Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výchova dítěte se sluchovým postižením v předškolním věku
Název práce v češtině: Výchova dítěte se sluchovým postižením v předškolním věku
Název v anglickém jazyce: Education of a hearing impaired child in a family of preschoolers
Klíčová slova: Kompenzace sluchového postižení, komunikační systémy, předškolní vzdělávání, rodina, sluchové postižení.
Klíčová slova anglicky: Communication system, family, hearing compensation, hearing impairment, preschool education.
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.02.2016
Datum zadání: 22.02.2016
Datum a čas obhajoby: 13.09.2018 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R128, 128, divadlo, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (UMŠ) (OSZD004MS)
Oponenti: Mgr. Marie Komorná, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK