velikost textu

Mezidenní proměnlivost teploty vzduchu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mezidenní proměnlivost teploty vzduchu
Název v angličtině:
Interdiurnal variability of air temperature
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Vodičková
Vedoucí:
RNDr. Eva Holtanová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D.
Id práce:
169468
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Program studia:
Fyzika (B1701)
Obor studia:
Obecná fyzika (FOF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
25. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
teplota vzduchu, proměnlivost, mezidenní změny, průměrný roční chod, anomálie od průměrného ročního chodu
Klíčová slova v angličtině:
air temperature, variability, interdiurnal changes, mean annual cycle, anomaly from mean annual cycle
Abstrakt:
Název práce: Mezidenní proměnlivost teploty vzduchu Autor: Kateřina Vodičková Katedra / Ústav: Katedra fyziky atmosféry MFF UK Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Eva Holtanová, Ph.D., Katedra fyziky atmosféry MFF UK Abstrakt: Jednou z důležitých charakteristik klimatu je proměnlivost teploty vzduchu. V této práci je věnována pozornost anomáliím od shlazeného průměrného ročního chodu teploty vzduchu a jejich mezidenním a vícedenním proměnlivostem. Je zkoumán vývoj anomálií a jejich proměnlivostí v období 1900-2015 na vybraných klimatologických stanicích ve střední Evropě. Vývoj anomálií i jejich mezidenní proměnlivosti odpovídá vývoji teploty vzduchu ve 20. století. Byl zjištěn jistý systematický trend ve zvyšování mezidenní proměnlivosti anomálií teploty vzduchu v posledních desetiletích. Klíčová slova: teplota vzduchu, proměnlivost, mezidenní změny, průměrný roční chod, anomálie od průměrného ročního chodu
Abstract v angličtině:
Title: Interdiurnal variability of air temperature Author: Kateřina Vodičková Department: Department of Atmospheric Physics Supervisor: RNDr. Eva Holtanová, Ph.D., Department of Atmospheric Physics Abstract: One of important climate characteristics is interdiurnal variability of air temperature. Significant attention of the bachelor thesis was paid to anomalies from a smoothed annual course of daily mean air temperature and their interdiurnal and multidiurnal variability. Changes of anomalies and their variability during period 1900-2015 on various climatologic stations in central Europe were studied. The changes of anomalies and their interdiurnal variability fits the changes of the air temperature in the 20th century. An increasing trend of interdiurnal variability of anomalies of air temperature in last decades was found. Keywords: air temperature, variability, interdiurnal changes, mean annual cycle, anomaly from mean annual cycle
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Vodičková 3.52 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Vodičková 188 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Vodičková 261 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Eva Holtanová, Ph.D. 628 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. 187 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc. 152 kB