velikost textu

Využívání počítačů k testování

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využívání počítačů k testování
Název v angličtině:
Using computers to test
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Zuzana Filípková
Školitel:
doc. Ing. Petr Byčkovský, CSc.
Oponenti:
Mgr. Alena Škaloudová, Ph.D.
PhDr. Martin Chvál, Ph.D.
Id práce:
137092
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
9. 5. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
počítačem podporovaná výuka, didaktické testy
Abstrakt:
Disertační práce, která se zabývá problematikou využívání počítačů při testování, se skládá ze dvou částí: teoretické a výzkumné. Je zaměřená na řešení dvou problémů: charakterizování současného stavu využívání počítačů při testování (1) a odlišnostmi i shodami metody založené na klasické teorie testu (KTT) a metody vycházející z teorie odpovědi na položku (IRT) při tvorbě testu a analýze jeho výsledků (2). Druhý problém je řešen jak z teoretického hlediska, tak při aplikaci obou metod při analýze výsledků testu Obecné studijní předpoklady použitém v přijímacím řízení na Pedagogickou fakultu UK v roce 2006. V práci je popsáno také adaptivní testování a uvádí se zde využití speciálních software pro provádění klasické analýzy testových výsledků (ITEMAN a LERTAP 5) a pro jedno-, dvou- a tří-parametrovou IRT analýzu (BILOG-MG). Klíčová slova Využití informačních a komunikačních technologií při testování, klasická teorie testu (KTT), teorie odpovědi na položku (IRT), IRT parametry, charakteristická funkce položky/ testu, informační funkce položky/ testu, IRT modely, analýza testu, réhabilita, položková analýza, obtížnost položky, citlivost položky, analýza distraktorů, adaptivní testování.
Abstract v angličtině:
The thesis provided deals with the question of computer based testing. The study contains two main parts: theoretical and empirical. It addresses two problems: what is the state of the art of computers implementation in testing (1), and what is the difference between applying two theories - classical test theory (CTT), and item response theory (IRT) in test construction, and analysis of test scores (2). The second problem has been solved both theoretical and empirical. No doubt, that computer implementation in test administration, construction, score analysis, test forms creating, and adaptive testing is very useful activity. It seems, as well, implementation of IRT in test construction and its score analysis has some advantages in comparison with CTT. On the other hand, mastering IRT is a quite difficult task, and there are strict demands to be fulfilled before IRT could be applied, too. There are principles of adaptive testing described in the study. This topic has not been described in any educational journal till today. Special software for realizing classical item analysis (ITEMAN, LERTAP 5) and for realizing IRT analysis (BILOG-MG) are presented here. To my knowledge comparison of item analysis carried out by methods based on CTT and IRT has not been presented in the Czech Republic. An analysis mentioned above has been performed on data of 1696 candidates during their entrance examinations to Faculty of Education, Charles University, Prague in 2006. Candidates have been tested by four forms of General Aptitude Test. In general, it seems the item analysis made by IRT provides parameters that are more precise since they do not depend both on characteristics of testees and structure of test items. But when we apply both methods of item analysis on large and representative samples of testees, both methods can be considered to be equal. However, more research in this area is needed.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zuzana Filípková 32.88 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zuzana Filípková 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zuzana Filípková 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Alena Škaloudová, Ph.D. 435 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Martin Chvál, Ph.D. 194 kB