Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využívání počítačů k testování
Název práce v češtině: Využívání počítačů k testování
Název v anglickém jazyce: Using computers to test
Klíčová slova: počítačem podporovaná výuka, didaktické testy
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Petr Byčkovský, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.09.2003
Datum zadání: 01.09.2003
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.09.2003
Datum a čas obhajoby: 09.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 09.05.2007
Oponenti: Alena Škaloudová, Ph.D.
  PhDr. Martin Chvál, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK