velikost textu

Právní úprava náhrady škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní úprava náhrady škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy
Název v angličtině:
Legal regulation of compensation for damage caused by protected species of animals
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Kateřina Dvořáková
Oponenti:
doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.
Id práce:
131806
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
29. 4. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ochrana přírody, biodiverzita, náhrada škody
Klíčová slova v angličtině:
nature protection, biodiversity, compensation for damage
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá právní úpravou náhrady škody způsobené vybranými ohroženými druhy živočichů. Pozornost je věnována též právním normám věnujícím se ochraně biodiverzity, zaměřuje se také na v teorii i právní praxi velmi zajímavé téma – právní postavení živočichů. Obsahuje také alternativy náhrady škody, navrhované změny současné právní úpravy a stručnou komparaci s právní úpravou Spolkové republiky Německo.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis deals with the issue of legal regulation of compensation for damage caused by protected species of animals. It analyzes the most important legal sources relating to the protection of biodiversity and focuses on legal theory and practice of a highly interesting issue of legal status of animals. The thesis also clarifies alternative solutions for compensation for damages, including possible future legislation on this issue, and a brief comparison of the Czech legislation with the legislation of the Federal Republic of Germany.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Kateřina Dvořáková 1.97 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Kateřina Dvořáková 40 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Kateřina Dvořáková 5 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 218 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D. 69 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 272 kB