Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právní úprava náhrady škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy
Název práce v češtině: Právní úprava náhrady škody způsobené vybranými
zvláště chráněnými živočichy
Název v anglickém jazyce: Legal regulation of compensation for damage caused by
protected species of animals
Klíčová slova: ochrana přírody, biodiverzita, náhrada škody
Klíčová slova anglicky: nature protection, biodiversity, compensation for damage
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.12.2012
Datum zadání: 10.12.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.12.2012
Datum a čas obhajoby: 29.04.2013 00:00
Místo konání obhajoby: PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:10.12.2012
Datum proběhlé obhajoby: 29.04.2013
Oponenti: doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
  JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK