velikost textu

Čtení adolescentů se specifickými poruchami učení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Čtení adolescentů se specifickými poruchami učení
Název v angličtině:
Reading of adolescents with specific learning disabilities
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Eva Břečková Chalupová, Ph.D.
Školitel:
PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Jiří Jošt, CSc.
PhDr. Mgr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D.
Id práce:
124352
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Pedagogická psychologie (XPPS)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
specifické poruchy učení, adolescentní populace se specifickými poruchami učení, čtení, porozumění, rychlost čtení, chybovost, vztah ke čtení
Klíčová slova v angličtině:
specific learning disabilities, adolescents with specific learning disabilities, reading, comprehension, reading rate, accuracy, attitude towards reading
Abstrakt:
Disertační práce je zaměřena na problematiku čtení u adolescentů se specifickými poruchami učení. V teoretické části práce popisuje základní teoretická východiska problematiky čtení, přístupu ke specifickým poruchám učení, specifika čtení a s ním souvisejících dovedností u adolescentů a dospělých osob. Výzkumná část práce zahrnuje analýzu a interpretaci dat získaných srovnáním výkonů ve čtení studentů se specifickými poruchami učení s výkony studentů intaktní populace. Hlavním cílem práce je odhalit základní charakteristiky čtení adolescentů se specifickými poruchami učení.
Abstract v angličtině:
The thesis investigates reading problems among adolescents with specific learning disabilities. The theoretical part of the paper outlines theoretical fundamentals of reading problems, different approaches to specific learning disabilities, reading particularities and reading related skills among adolescents and adults. The research part of the paper comprises the analysis and interpretation of data obtained via a comparison of the reading performance of students with specific disabilities and the performance of intact student population. The main goal of the thesis is to detect basic reading characteristics among adolescents with specific learning disabilities.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eva Břečková Chalupová, Ph.D. 2.08 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Eva Břečková Chalupová, Ph.D. 167 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eva Břečková Chalupová, Ph.D. 41 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eva Břečková Chalupová, Ph.D. 41 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Jošt, CSc. 77 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D. 66 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 270 kB