Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 317)
Detail práce
  
Čtení adolescentů se specifickými poruchami učení
Název práce v češtině: Čtení adolescentů se specifickými poruchami učení
Název v anglickém jazyce: Reading of adolescents with specific learning disabilities
Klíčová slova: specifické poruchy učení, adolescentní populace se specifickými poruchami učení, čtení, porozumění, rychlost čtení, chybovost, vztah ke čtení
Klíčová slova anglicky: specific learning disabilities, adolescents with specific learning disabilities, reading, comprehension, reading rate, accuracy, attitude towards reading
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.05.2012
Datum zadání: 23.05.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.05.2012
Datum a čas obhajoby: 25.09.2012 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:28.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2012
Předmět: Disertační práce (ODSZDIS01)
Oponenti: doc. PhDr. Jiří Jošt, CSc.
  doc. PhDr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK