velikost textu

Správní žaloba

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Správní žaloba
Název v angličtině:
Administrative action
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Jana Janderová, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Alena Winterová, CSc.
Oponenti:
JUDr. Jan Ryba, CSc.
prof. JUDr. František Zoulík, CSc.
Id práce:
10991
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Soukromé právo II - Občanské právo, rodinné právo, pracovní právo, právo k nehmotným statkům, civilní proces (SII)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
4. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jana Janderová, Ph.D. 8.36 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jana Janderová, Ph.D. 1.04 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jana Janderová, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. 290 kB
Stáhnout Posudek oponenta Jan Ryba 1.3 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. František Zoulík, CSc. 254 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 255 kB