Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Správní žaloba
Název práce v češtině: Správní žaloba
Název v anglickém jazyce: Administrative action
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Alena Winterová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.11.2005
Datum zadání: 21.11.2005
Datum a čas obhajoby: 04.06.2008 14:00
Místo konání obhajoby: sborovna 4.patro PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:06.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2008
Oponenti: JUDr. Jan Ryba, CSc.
  prof. JUDr. František Zoulík, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK