text size

doc. JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D.

Faculty of Law

e-mail
smejkalv@prf.cuni.cz
telephone
+420 221 005 573 (KEP)
room
Právnická fakulta UK » 4th floor » 342
(KEP)