text size

prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

Personal contacts

Address
Guldenerova 2745/14, Guldenerova 14, 327 00 Plzeň, Czech Republic (private)

Faculty of Medicine in Pilsen

deputy head zástupce přednosty pro výchovu a vědeckou činnost (ORAK)
e-mail
vokurka@fnplzen.cz (ORAK)
telephone
+420 377 105 534 (ORAK)

Charles University