text size

doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.

Faculty of Education

mebership

Faculty of Mathematics and Physics

deputy head (KDM)
e-mail
jarmila.robova@mff.cuni.cz
telephone
+420 951 553 355
mebership
Guarantors of branches (Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání (B; 7504R003; 3 roky; MFF; cs; P,K; 2obor))

Charles University