text size

prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.

Faculty of Arts

e-mail
jiri.holy@ff.cuni.cz (ÚČLK)
telephone
+420 221 619 247 (ÚČLK)
room
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2 » 5th floor » 413
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1, Czech Republic
(ÚČLK)