text size

PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.

Faculty of Arts

Address
Katedra sociální práce FF UK, Na Příkopě 584/29, 110 00 Praha 1, Czech Republic (KSOCP )
e-mail
hana.pazlarova@ff.cuni.cz
telephone
+420 221 619 952 (KSOCP )
room
Na Příkopě 29 » 5th floor » NP403
Na Příkopě 584/29, Praha 1, Czech Republic
(KSOCP )

Charles University