velikost textu

prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

e-mail
jiri.neustupa@natur.cuni.cz
telefon
+420 221 951 663 (Kate…)
místnost
Benátská 2 » 1. nadzemní podlaží - přízemí » domeček
Benátská 433/2, 128 43 Praha, Česká republika
(Kate…)
zaměstnání
Oboroví garanti (Ekologická a evoluční biologie (B; 1501R023; 3 roky; PřF; cs; P; 1obor))
Oboroví garanti (Ecological and Evolutionary Biology (B; 1501R023; 1501R023; 3 years; PřF; en; P; 1branch))

Univerzita Karlova

zástupce koordinátora (Rada vědní oblasti Biologie)