velikost textu

Katedra botaniky

UK » PřF » Sekce biologie » Katedra botaniky

Kontakty

Email: botanika@natur.cuni.cz, marek.slovak@savba.sk
Telefon: +420 221 951 661 l. 1661
Fax: +420 221 951 645

Sídlo

Benátská 2, 128 01 Praha 2, Česká republika

Vedení

vedoucí: doc. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D.
sekretářka: Zuzana Heilková
správkyně personální aplikace: Zuzana Heilková