text size

prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.

First Faculty of Medicine

vice-dean pro vědeckou činnost a akademické hodnosti
e-mail
pavel.klener2@lf1.cuni.cz (ÚPF)
telephone
+420 224 965 933 (ÚPF)

Charles University