velikost textu

prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.

Pedagogická fakulta

proděkan pro celoživotní a distanční vzdělávání
zástupce vedoucího katedry (KChDCh)
pověřená osoba pro problematiku plagiátorství na Pedagogické fakultě (KChDCh)
e-mail
martin.bilek@pedf.cuni.cz
telefon
+420 221 900 255 l. 255 (KChDCh)
místnost
[R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1 » 5. nadzemní podlaží - 4. patro » 445
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Česká republika
,
[R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1 » 3. nadzemní podlaží - 2.patro » 202A
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Česká republika
(KChDCh)

Přírodovědecká fakulta

e-mail
martin.bilek@natur.cuni.cz (KUDCH)

Univerzita Karlova