velikost textu

Katedra učitelství a didaktiky chemie

UK » PřF » SCHEM » KUDCH

Kontakty

Adresa: Hlavova 8, 128 43 Praha 2, Česká republika
Email: kudch@natur.cuni.cz
Telefon: +420 221 951 346

Sídlo

Albertov 3, 128 00 Praha 2, Česká republika

Vedení

vedoucí: doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.
zástupce vedoucího: doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D.

Funkce a agendy

tajemnice: RNDr. Simona Petrželová, Ph.D.
sekretářka: Jana Bejčková
koordinátorka studijního systému: RNDr. Simona Petrželová, Ph.D.