text size

RNDr. Jan Mach, Ph.D.

Faculty of Science

Address
Biocev katedra parazitologie PřF UK, Průmyslová 595, 252 42 Vestec, Czech Republic (PARAZIT)
e-mail
jan.mach@natur.cuni.cz
telephone
+420 325 873 950 l. 3950 (PARAZIT)