velikost textu

prof. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

osoba oprávněná k podpisu inter-institucionálních smluv Erasmus+ za fakultu (KFLT)
koordinátor administrace studentské mobility Erasmus+ (KFLT)
e-mail
premysl.mladenka@faf.cuni.cz, mladenkap@faf.cuni.cz
telefon
+420 495 067 295 (KFLT)
členství