velikost textu

Katedra farmakologie a toxikologie

UK » FaF HK » Katedry » KFLT

Kontakty

Vedení

vedoucí: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.
zástupce vedoucího: prof. PharmDr. František Trejtnar, CSc.

Funkce a agendy

osoba oprávněná k podpisu inter-institucionálních smluv Erasmus+ za fakultu: prof. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.