text size

prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.

Faculty of Education

adresa
Pedagogická fakulta UK, M.D.Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Czech Republic (DHHD)
email
jiri.pokorny@pedf.cuni.cz
phone
+420 221 900 103 (DHHD)
místnost
[R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1 » 5th floor » 446
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Czech Republic
(DHHD)
mebership
Guarantees of Subjects (Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - dějepis (N; 7504T216; 2 roky; PedF; cs; P; 2obor))
Guarantees of Study Programmes (History (D; P7105; P7105; 4 years; PedF; en; ))
Guarantees of Study Programmes (Historické vědy (D; P7105; 4 roky; PedF; cs; ))
Guarantees of Study Programmes (Historické vědy (D; P7105; 3 roky; PedF; cs; P,K))

Faculty of Arts

Charles University