velikost textu

PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D.

Filozofická fakulta

RIV (Katedra sociální práce Filozofické fakulty)
OBD (Katedra sociální práce Filozofické fakulty)
Přijímací řízení (Katedra sociální práce Filozofické fakulty)
adresa
Katedra sociální práce FF UK, Na Příkopě 584/29, 110 00 Praha 1, Česká republika (SOCP)
email
eva.dragomirecka@ff.cuni.cz
telefon
+420 221 619 944 l. 944 (SOCP)
místnost
Na Příkopě 29 » 5. nadzemní podlaží - 4. patro » NP405
Na Příkopě 584/29, Praha 1, Česká republika
(SOCP)

Univerzita Karlova