text size

PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D.

Faculty of Arts

RIV (SOCP)
OBD (SOCP)
Přijímací řízení (SOCP)
Address
Katedra sociální práce FF UK, Na Příkopě 584/29, 110 00 Praha 1, Czech Republic (SOCP)
email
eva.dragomirecka@ff.cuni.cz
telephone
+420 221 619 944 l. 944 (SOCP)
room
Na Příkopě 29 » 5th floor » NP405
Na Příkopě 584/29, Praha 1, Czech Republic
(SOCP)