text size

doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D.

Faculty of Arts

e-mail
daniel.vojtech@ff.cuni.cz (ÚČLK)
telephone
+420 221 619 251 (ÚČLK)
room
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2 » 5th floor » 411
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1, Czech Republic
(ÚČLK)