text size

doc. PhDr. Renata Pípalová, CSc.

Faculty of Education

email
renata.pipalova@pedf.cuni.cz
phone
+420 775 372 086 (DELL)
místnost
Veleslavín, budova D » 1st floor » D008
José Martího 31, 162 52 Praha 6-Veleslavín, Czech Republic
(DELL)
mebership
Guarantees of Subjects (Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - English Language (N; 7504T213; 7504T213; 2 years; PedF; en; P; 2branch))
Guarantees of Subjects (Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - anglický jazyk (N; 7504T213; 2 roky; PedF; cs; P; 2obor))
Guarantees of Subjects (Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - English Language (N; 7504T213; 7504T213; 2 years; PedF; en; P,K; 1branch))
Guarantees of Subjects (Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - anglický jazyk (N; 7504T213; 2 roky; PedF; cs; P,K; 1obor))
Guarantees of Subjects (Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - anglický jazyk (M; 7504T213; 5 roků; PedF; cs; P; 2obor))
Guarantees of Subjects (Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - English Language (M; 7504T213; 7504T213; 5 years; PedF; en; P; 2branch))

Faculty of Arts

Charles University