text size

prof. Ing. Jan Káš, DrSc.

Faculty of Science

Address
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav biochemie a mikrobiologie, Technická 3, 166 28 Praha 6, Czech Republic (BIOCHEM)
e-mail
Jan.Kas@vscht.cz (BIOCHEM)
telephone
+420 220 443 018 (BIOCHEM)
external associate