text size

Mgr. Marc Niubo, Ph.D.

Faculty of Arts

director (ÚHV)
Studentské mobility (ÚHV)
president (Ethics Committee of the Faculty of Philosphy)
Address
Filozofická fakulta UK, Ústav hudební vědy, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1, Czech Republic
email
marc.niubo@ff.cuni.cz
telephone
+420 221 619 431 (ÚHV)
room
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2 » 5th floor » 459
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1, Czech Republic
(ÚHV)