text size

prof. Martin Hof, Ph.D., DSc.

Faculty of Science

Address
Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v.v.i., Dolejškova 3, 182 23 Praha 8, Czech Republic (Depa…)
e-mail
martin.hof@jh-inst.cas.cz (Depa…)
telephone
+420 266 053 264 (Depa…)
external associate