text size

prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D.

Faculty of Science