text size

doc. Jindřich Halama, Dr.

Protestant Theological Faculty

president (VR)
adresa
Černá 9, 115 55 Praha 1-Nové Město, Czech Republic (Teologická etika)
Guarantors of study programmes (Sociální práce (B; B7508; 3 roky; ETF; cs; P,K))
Guarantors of branches (Křesťanská humanitární a pastorační práce - diakonika (N; 6141T074; 2 roky; ETF; cs; P; 1obor))
Guarantors of branches (Křesťanská krizová a pastorační práce - diakonika (N; 6141T078; 2 roky; ETF; cs; P,K; 1obor))
Guarantors of branches (Diaconia and Christian Social Practice (N; 6141T078; 6141T078; 2 years; ETF; en; P,K; 1branch))
Guarantors of study programmes (Social Work (B; B7508; B7508; 3,5 years; ETF; en; ))

Charles University

First Faculty of Medicine