text size

doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.

Faculty of Education

head (DSSP)
email
nadezda.pelcova@pedf.cuni.cz
phone
+420 221 900 259 (DSSP)
místnost
[R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1 » 3rd floor » 207C
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Czech Republic
(DSSP)
mebership
Guarantees of Subjects (Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - základy společenských věd (N; 7504T190; 2 roky; PedF; cs; P,K; 2obor))
Guarantees of Subjects (Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (B; 7504R236; 3 roky; PedF; cs; P,K; 2obor))
Guarantees of Subjects (Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - základy společenských věd (M; 7504T190; 5 roků; PedF; cs; P; 2obor))